Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Sadržaj
     

 

Ana Mišković

 

7

 

Liturgijska oprema i arhitektonska plastika iz trikonhosa u Pridragi i Bilicama na izmaku kasne antike (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

21

 

Pilastar sa stupićem ograde svetišta iz episkopalnog kompleksa u Zadru (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Igor Fisković

 

39

 

Još o romaničkoj skulpturi s dubrovačke katedrale (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Josip Belamarić

 

67

 

Kuća u Splitskom statutu – građenje, održavanje, rušenje (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Zoraida Demori Staničić

 

81

 

Prikaz Korčule na ikoni iz Bizantskog muzeja u Ateni (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

David Štrmelj

 

89

 

Novi prilozi proučavanju kaštela Sv. Mihovila na otoku Ugljanu (PDF)
Pregledni članak

 

Tea Sušanj Protić

 

95

 

O urbanizmu Osora nakon 1450. godine (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Bojan Goja

 

115

 

Giovanni Vendramin i iluminacije u inkunabulama samostana Sv. Frane u Šibeniku (PDF)
Prethodno priopćenje

 

Jasenka Gudelj – Petar Strunje

 

127

 

Palladio i Dioklecijanova palača: renesansni arhitektonski crteži splitskog sklopa (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Damir Tulić

 

141

 

Alcune proposte per il catalogo giovanile di Giovanni Bonazza a Capodistria, Venezia e Padova e annotazioni per i suoi fili Francesco e Antonio (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Antonija Mlikota

 

163

 

Četrnaest arhitektonskih i urbanističkih vizija povijesne jezgre Zadra nastalih 1953. godine (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Miško Šuvaković

 

193

 

Th Power of the Void, Speculative Realism and Artworks of Tomo Savić Gecan (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Sonja Briski Uzelac

 

203

 

Mit o nevinom oku i moć reprezentacije pogleda u kulturi (PDF)
Pregledni članak

 

Nikola Dedić

 

211

 

O vrijednosti: rekonstrukcija pojma nakon „smrti” estetike (PDF)
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

225

 

Dosljedan u dosljednosti – Julije Knifer, Bez kompromisa (PDF)
Osvrt na izložbu

 

Ana Bašić Alerić

 

239

 

Mletačka vojna arhitektura na kopnu i na Jadranu između 16. i 17. stoljeća (PDF)
Prikaz knjige

 

Ana Šitina

 

244

 

Umijeće opisivanja (PDF)
Prikaz knjige

 

Pavuša Vežić

 

246

 

Graditeljstvo Zadra od klasicizma do secesije (PDF)
Prikaz knjige

 

Vinko Srhoj

 

248

 

Šezdeset najuzbudljivijih godina hrvatskog kiparstva (PDF)
Prikaz knjige