Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13770

 

Sadržaj
     

 

Pavuša Vežić

 

7

 

Plutej ograde svetišta iz memorije Sv. Tripuna u Kotoru
Pregledni rad

 

Meri Zornija

 

23

 

„Temporibus domini Iohannis episcopi..." – o počecima predromaničke skulpture u Boki kotorskoj
Izvorni znanstveni rad

 

Ivana Tomas

 

41

 

Nova promišljanja o crkvi Sv. Mihajla u Stonu
Izvorni znanstveni rad

 

Trpimir Vedriš

 

61

 

Ponovno otkriveni srednjovjekovni rukopis Codex Filippi i zadarska redakcija Pasije sv. Anastazije
Izvorni znanstveni rad

 

Emil Hilje

 

81

 

Autoportreti zadarskog bilježnika Ilije iz 14. stoljeća
Izvorni znanstveni rad

 

Barbara Španjol-Pandelo

 

103

 

Prilog poznavanju djelovanja Mateja Andrijina Moronzona
Izvorni znanstveni rad

 

Marijan Bradanović

 

121

 

Još jednom o širenju renesansne skulpture na Kvarneru
Pregledni rad

 

Mateja Jerman

 

139

 

Srebrni zidni svijećnjaci cara Leopolda I. u franjevačkom samostanu na Trsatu
Izvorni znanstveni rad

 

Damir Tulić

 

155

 

Nepoznati anđeli Giuseppea Groppellija u Zadru i nekadašnji oltar svete Stošije u Katedrali
Izvorni znanstveni rad

 

Ivo Babić

 

175

 

Barokna preinaka crkve Gospe od Karmela u Trogiru
Izvorni znanstveni rad

 

Petar Puhmajer

 

185

 

Palača Benzoni – primjer stambene arhitekture 18. stoljeća u riječkom Starom gradu
Izvorni znanstveni rad

 

Andrej Žmegač

 

199

 

Priručnik za Dalmaciju: De Trauxov opis iz 1805.
Izvorni znanstveni rad

 

Ljerka Dulibić
- Iva Pasini Tržec

 

209

 

Austrijski slikar Leopold Kupelwieser i biskup Josip Juraj Strossmayer
Izvorni znanstveni rad

 

Sanja Žaja Vrbica

 

219

 

Putopis Lacroma krunske princeze udove Stephanie i dvorskog marinista Antona Perka
Izvorni znanstveni rad

 

Ješa Denegri

 

231

 

Radikalni enformel Ive Gattina i Eugena Fellera
Izvorni znanstveni rad

 

Krešimir Purgar

 

241

 

Nulti stupanj reprezentacije: Umjetnost, tehnika i slikovno pojavljivanje
Izvorni znanstveni rad

 

Nataša Lah

 

253

 

Vrijednosni opisi umjetnosti
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

267

 

Psiho-pejzaž – hipersenzibilizirani, autoreferencijalni pokušaji ostavljanja vlastita ljudskog traga (Edita Schubert: Retrospektiva, Klovićevi dvori, 24. 9. – 15. 11. 2015., autorica izložbe dr. Leonida Kovač)
Prikaz knjige

 

Ivan Josipović

 

277

 

Vještina klesanja ovjekovječena u kamenu
Prikaz knjige

 

Suzana Valenta

 

282

 

Priručnik za sve držaoce fotografija
Prikaz knjige

 

Ivan Josipović

 

284

 

Uspomeni vremena sretnog – in memoriam Marijani Kovačević
In Memoriam - Nekrolog

 

Vinko Srhoj
- Ljubica Srhoj Čerina

 

289

 

U sjećanje Antunu Travirki
In Memoriam - Nekrolog