Odjel za povijest umjetnosti

 

 

 

Cjelovite tekstove svih radova možete preuzeti na: 
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17067

 

Sadržaj

 

Anita Travčić

 

7

 

Intaljo s rta Ploče u svjetlu novih saznanja
Izvorni znanstveni rad

 

Pavuša Vežić

 

17

 

Sveti Frane u Zadru - arhitektura crkve i samostana u doba gotike i renesanse
Pregledni članak

 

Ivo Glavaš - Ivo Šprljan

 

 

47

 

Kule na ulazu u Kanal sv. Ante - neodvojivi dio šibenskih fortifikacija
Izvorni znanstveni rad

 

Mario Pintarić - Damir Tulić

 

61

 

Prilog poznavanju kasnogotičke skulpture u Rijeci: prijedlog za Leonarda Thannera i nepoznata grupa Oplakivanje Krista
Izvorni znanstveni rad

 

Tea Sušanj Protić

 

81

 

Tabulae pictae u palači Petris-Moise u Cresu
Izvorni znanstveni rad

 

Ivana Prijatelj Pavičić

 

105

 

Prilog poznavanju zastupljenosti i rasprostranjenosti ikonografski srodnih oltarnih slika s prikazom Gospe od Ružarija s likovima savezničkih vladara na području istočnog Jadrana, južne Italije i Provanse
Izlaganje za znanstvenog skupa

 

Petar Puhmajer

 

129

 

Dvorac Nova Kraljevica: prilozi za povijest gradnje i uređenja
Izvorni znanstveni rad

 

Sanja Cvetnić - Zoraida Demori Staničić

 

153

 

Prijedlog za Jacopa Amigonija (Bogorodica s Djetetom) na Visovcu
Izvorni znanstveni rad

 

Sanja Žaja Vrbica

 

163

 

Hrvatska slikarska dionica ruskog marinista Alekseja Hanzena
Izvorni znanstveni rad

 

Patrizia Dragoni - Antonija Mlikota

 

179

 

The Destroyed Italian Monument "Ara ai Caduti Dalmati" in Zadar
Izvorni znanstveni rad

 

Ana Šeparović

 

195

 

Feministički iskazi u kritičkoj recepciji skupnih izložbi hrvatskih umjetnica
Izvorni znanstveni rad

 

Katarina Rukavina

 

211

 

"Relacijska forma" kao umjetnički jezik: pristupi i prijepori
Izvorni znanstveni rad

 

Ivica Župan

 

229

 

Slika kao polje introspekcije
Osvrt

 

Antun Maračić

 

242

 

Plemeniti autsajder: In memoriam Drago Trumbetaš
In memoriam