Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST I KULT RELIKVIJA
Nositelj: doc. dr. sc. Ana Mišković
Izvoditelj: doc. dr. sc. Ana Mišković
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; utorak, 8-10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: kolokvij; završni ispit (pismeni)
Konzultacije: četvrtak, 12-13 sati