Odjel za povijest umjetnosti

Izborni kolegiji

 

IZBORNI KOLEGIJI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

AKAD. GODINA 2023.-2024.

 

SPOMENIČKA BAŠTINA BOKE KOTORSKE (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Izvoditelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; utorkom, 14-16 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: utorkom, 13-14 sati

 

IMPRESIONISTI (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijedom, 8 - 10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: seminar, završni ispit (pismeni)
Konzultacije: srijedom, 10-11 sati

 

ORIJENTALIZAM U UMJETNOSTI 19. STOLJEĆA (ljetni semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja:  
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: kolokvij, seminar i završni ispit (pismeni)
Konzultacije: ...

 

 (ljetni semestar)
Nositelj:  
Izvoditelj:  
Mjesto i vrijeme izvođenja:  
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina:  
Konzultacije: ...