Odjel za povijest umjetnosti

Izborni kolegiji

 

Kolegiji po semestrima
Zimski semestar

Palma Mlađi i sljedbenici njegove maniere

Bauhaus 1919.-1933.
Ljetni semestar Spomenička baština Boke kotorske
Od simbola do salona: mitovi bijega u umjetnosti 19. stoljeća