Odjel za povijest umjetnosti

Izborni kolegiji

 

IZBORNI KOLEGIJI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

AKAD. GODINA 2022.-2023.

 

KATEDRALA U CHARTRESU (zimski semestar)
Nositelj: prof. dr. sc. E. Hilje
Izvoditelj: prof. dr. sc. E. Hilje
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtkom, 10-12 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: četvrtkom, 9-10 sati

 

UMJETNICE U 19. STOLJEĆU (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtkom, 8-10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: seminar, završni ispit (pismeni)
Konzultacije: četvrtkom, 10-11 sati

 

SVETIŠTA NA SREDNJOVJEKOVNIM HODOČASNIČKIM PUTOVIMA (ljetni semestar)
Nositelj: izv. prof. dr. sc. A. Mišković
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. A. Mišković
Mjesto i vrijeme izvođenja: ... (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: ...
Konzultacije: ...

 

DONATELLO I NJEGOVI (ljetni semestar)
Nositelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Mjesto i vrijeme izvođenja: ... (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni)
Konzultacije: ...