Odjel za povijest umjetnosti

Izborni kolegiji

 

IZBORNI KOLEGIJI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

AKAD. GODINA 2021.-2022.

 

FOTOGRAFIJA U 19. STOLJEĆU (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtkom, 8-10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni)
Konzultacije: srijedom, 9-10 sati

 

DADA (zimski semestar)
Nositelj: izv. prof. dr. sc. A. Mlikota
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. A. Mlikota
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; petkom, 8-10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: četvrtkom, 13-14 sati / po dogovoru

 

SREDNJOVJEKOVNI GRAD NA ISTOČNOM JADRANU (ljetni semestar)
Nositelj: izv. prof. dr. sc. D. Zelić
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. D. Zelić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; petkom, 14-16 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: ...
Konzultacije: e-mailom

 

PRIVATNO I JAVNO U 19. STOLJEĆU – UMJETNOST SALONA (ljetni semestar)
Nositelj: prof. dr. sc. V. Srhoj
Izvoditelj: prof. dr. sc. V. Srhoj
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; utorkom, 14-16 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: ...
Konzultacije: ponedjeljkom, 17-18 sati