Odjel za povijest umjetnosti

Izborni kolegiji

 

IZBORNI KOLEGIJI PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA

AKAD. GODINA 2023.-2024.

 

SPOMENIČKA BAŠTINA BOKE KOTORSKE (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Izvoditelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Mjesto i vrijeme izvođenja: Raspored nastave
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: Termini konzultacija

 

IMPRESIONISTI (zimski semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: Raspored nastave
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: seminar, završni ispit (pismeni)
Konzultacije: Termini konzultacija

 

ILUMINIRANI RUKOPISI I: OD KASNE ANTIKE DO RANOG SREDNJEG VIJEKA (ljetni semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Izvoditelj: doc. dr. sc. Meri Zornija
Mjesto i vrijeme izvođenja: Raspored nastave
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: četvrtkom, 13-14 sati

 

ORIJENTALIZAM U UMJETNOSTI 19. STOLJEĆA (ljetni semestar)
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić / A. Čelan, mag. hist. art.
Mjesto i vrijeme izvođenja: Raspored nastave
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: kolokvij, seminar i završni ispit (pismeni)
Konzultacije: Termini konzultacija