Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji prve godine preddiplomskih studija

 

Prvi semestar
Uvod u povijest i teoriju umjetnosti I.
Osnove arhitekture
Umjetnost drevnih civilizacija i antičke Grčke
Antička ikonografija

 

Drugi semestar
Uvod u povijest i teoriju umjetnosti II.
Umjetnost Rima i antike na tlu Hrvatske
Umjetnost ranog kršćanstva i Bizanta
Kršćanska ikonografija
Vježbe interpretacije