Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji druge godine preddiplomskih studija

 

Treći semestar
Umjetnost ranog srednjeg vijeka zapadne Europe
Hrvatska umjetnost ranog srednjeg vijeka
Umjetnost romanike

 

Četvrti semestar
Umjetnost gotike
Hrvatska umjetnost romanike i gotike
Umjetnost renesanse I.