Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RANOG KRŠĆANSTVA I BIZANTA
Nositelj: doc. dr. sc. M. Zornija
Izvoditelj: doc. dr. sc. M. Zornija
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtak, 14-16 sati (P)
dvorana 113; četvrtak, 16-18 sati (S)
ECTS bodovi: 8 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije:

četvrtak, 13-14 sati