Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UVOD U POVIJEST I TEORIJU UMJETNOSTI II.
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijeda, 8-10 sati (P)
dvorana 113; srijeda, 10-12 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: petak, 9-10