Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST 20. i 21. STOLJEĆA
Nositelj: prof dr. sc. V. Srhoj
Izvoditelj: prof dr. sc. V. Srhoj/
doc. dr. sc. K. Lebhaft
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; ponedjeljak, 15-20 sati (P)
dvorana 114; petak, 12-14 sati (S)
ECTS bodovi: 10 (JPD) / 6 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: ponedjeljak, 17-18 sati (P)
...