Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  METODE OBRADE POVIJESNOUMJETNIČKE GRAĐE
Nositelj: doc. dr. sc. D. Zelić
Izvoditelj: doc. dr. sc. D. Zelić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; petak, 10-12 sati (P)
dvorana 113; petak, 12-14 sati (S)
ECTS bodovi: 6
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: petak, ...