Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  METODIKA NASTAVE POVIJESTI UMJETNOSTI
Nositelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Izvoditelj: Karmen Travirka Marčina, prof.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; utorak, 8-10 sati (P+S)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: ...