Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  POVIJEST MUZEOLOGIJE
Nositelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega/
L. Butković Mićin, dipl. pov. umj.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; srijeda, 10-12 sati (P)
dvorana 114; srijeda, 12-13 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: srijeda, 12-13 sati (P)
srijeda, 14-15 sati (S)