Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I.: PREDKRITIČKO I KRITIČKO RAZDOBLJE
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mlikota
Izvoditelj:

doc. dr. sc. A. Mlikota / doc. dr. sc. S. Bekavac      

Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; četvrtak, 12-14 sati (P)
dvorana 113; četvrtak, 9-10 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)

Konzultacije:

četvrtak, 11-12 sati (P)
srijeda, 16-18 sati (S)