Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE II.: INTERDISCIPLINARNA ZAŠTITA
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mlikota
Izvoditelj: doc. dr. sc. A. Mlikota/
doc. dr. sc. S. Bekavac
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; četvrtak, 12-14 sati (P)
dvorana 114; četvrtak, 18-20 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (usmeni)
Konzultacije: četvrtak, 11-12 sati (P) 
četvrtak, 10-11 sati (S)