Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  HRVATSKA UMJETNOST
RANOG SREDNJEG VIJEKA
Nositelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Izvoditelj: doc. dr. sc. I. Josipović/
doc. dr. sc. A. Mišković
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijeda, 10-12 sati (P)
dvorana 113; ponedjeljak, 12-14 sati (S)
ECTS bodovi: 8 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: srijeda, 9-10 sati (P)
ponedjeljak, 9-10 sati (S)