Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RENESANSE I.
Nositelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
A. Šitina, mag. hist. art.

Mjesto i vrijeme izvođenja:

dvorana 113; ponedjeljak, 14-16 sati (P)
dvorana 113; srijeda, 14-16 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)

Konzultacije:

ponedjeljak, 13-14 sati (P)
srijeda, 13-14 sati (S)