Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  ANTIČKA IKONOGRAFIJA
Nositelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega 
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; četvrtak, 14-16 sati (P)
ECTS bodovi: 4 (JPD) / 2 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: srijeda, 12-13 sati