Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  KRŠĆANSKA IKONOGRAFIJA
Nositelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Izvoditelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; ponedjeljak, 10-12 sati (P)
ECTS bodovi: 4 (JPD) / 2 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: ponedjeljak, 9-10 sati