Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  OSNOVE ARHITEKTURE
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mišković
Izvoditelj: doc. dr. sc. A. Mišković/
L. Butković Mićin, dipl. pov. umj.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; ponedjeljak, 10-12 sati (P)
dvorana 113; srijeda, 8-10 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: ponedjeljak, 9-10 sati (P)
srijeda, 14-15 sati (S)