Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST DREVNIH CIVILIZACIJA I ANTIČKE GRČKE
Nositelj: doc. dr. sc. M. Zornija
Izvoditelj: doc. dr. sc. M. Zornija/
doc. dr. sc. S. Bekavac
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; srijeda, 16-18 sati (P)
dvorana 113; srijeda, 18-20 sati (S)
ECTS bodovi: 8 (JPD) / 4 (DPD)

Provjera znanja i vještina:

dva kolokvija, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: četvrtak, 15-16 sati (P)
srijeda, 13-14 sati (S)