Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RIMA I ANTIKE NA TLU HRVATSKE
Nositelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. M. Kolega/
doc. dr. sc. S. Bekavac
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; ponedjeljak, 12-14 sati (P)
dvorana 113; četvrtak, 8-10 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)

Konzultacije:

srijeda, 12-13 sati (P)
četvrtak, 10-11 sati (S)