Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  VJEŽBE INTERPRETACIJE
Nositelj: doc. dr. sc. I. Josipović
Izvoditelj: više nastavnika
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 113; petak, 10-12 sati (V)
ECTS bodovi: 2
Provjera znanja i vještina: diskusija
Konzultacije: više nastavnika