Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  HRVATSKA UMJETNOST
19., 20. i 21. STOLJEĆA
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mlikota
Izvoditelj: doc. dr. sc. A. Mlikota/
L. Butković Mićin, dipl. pov. umj.
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; četvrtak, 14-16 sati (P)
dvorana 113; utorak, 17-19 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 3 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)

Konzultacije:

četvrtak, 11-12 sati (P)
srijeda, 14-15 sati (S)