Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST 19. STOLJEĆA
Nositelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Izvoditelj: doc. dr. sc. S. Sorić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; ponedjeljak, 9-12 sati (P)
dvorana 114; ponedjeljak, 12-13 sati (S)
ECTS bodovi: 8 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: petak, 9-10 sati