Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST BAROKA I.
Nositelj: doc. dr. sc. A. Mišković
Izvoditelj: doc. dr. sc. A. Mišković
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; četvrtak, 10-12 sati (P)
dvorana 114; četvrtak, 9-10 sati (S)
ECTS bodovi: 7 (JPD) / 4 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: ponedjeljak, 9-10 sati