Odjel za povijest umjetnosti

Informacije o kolegiju

 

  UMJETNOST RANOG NOVOG VIJEKA NA TLU HRVATSKE
Nositelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Izvoditelj: izv. prof. dr. sc. L. Borić
Mjesto i vrijeme izvođenja: dvorana 114; srijeda, 14-16 sati (P)
dvorana 114; srijeda, 16-17 sati (S)
ECTS bodovi: 6 (JPD) / 3 (DPD)
Provjera znanja i vještina: kolokvij, završni ispit (pismeni i usmeni)
Konzultacije: utorak, 15-16 sati